Har nu tagit examen efter 3år på idrottsprogrammet med prestationsinriktning !!